Wat is systeemgeneeskunde: het lichaam als één geheel

SysteemgeneeskundeSysteemgeneeskunde is een nieuwe benadering binnen de geneeskunde en vloeit voort uit  genomenonderzoek. Dat onderzoekt de verschillende interacties van lichaamsprocessen en brengt ze in kaart. Ook bioregulerende geneeskunde past perfect in deze visie.

Systeemgeneeskunde bekijkt de mens als geheel, ‘holistisch’, en houdt rekening met de complexe interacties binnen het lichaam. Dat wil ook zeggen dat er geen strikt onderscheid is tussen het mentale en fysieke aspect, maar dat deze twee elkaar kunnen beïnvloeden.

Daarnaast heeft systeemgeneeskunde aandacht voor de omgeving van een patiënt. Een vervuild milieu kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een persoon ziek wordt. Denk maar aan bedorven voedsel of vervuilde lucht. Door de holistische benadering staat systeemgeneeskunde haaks op de gespecialiseerde geneeskunde die de mens in ‘vakjes’ onderverdeelt. Zo leiden de specialisaties binnen de huidige geneeskunde tot een gefocuste deelbenadering, zoals dermatologie, psychologie, cardiologie, neurologie …

Om tot een totaalanalyse te komen, maakt systeemgeneeskunde gebruik van computermodellen. Die combineren zowel klinische als wetenschappelijke data om de medische toestand van een persoon te bepalen. Het streefdoel: een doeltreffendere aanpak van de ziekte in zijn geheel en een behandeling met minder bijwerkingen. 

Gepersonaliseerde geneeskunde

Meer en meer ontstaat de nood aan een gepersonaliseerde benadering van de patiënt binnen de  geneeskunde. Er bestaat immers niet zoiets als de gemiddelde patiënt. Aangezien elk menselijk lichaam uniek is, is het belangrijk om deze uniekheid zo individueel mogelijk te benaderen. Dit zou niet alleen grote voordelen betekenen voor het genezingsproces van de patiënt, maar ook voor de kosten van de gezondheidszorg.

In de stappen naar gepersonaliseerde geneeskunde speelt de systeemgeneeskunde een enorme rol. Via de hedendaagse technologie is het namelijk mogelijk om modellen uit te werken die de levenskwaliteit van de patiënt stimuleert door ze te koppelen aan smartphones en smartwatches.

Die gepersonaliseerde data vormt de basis voor de computermodellen, waarvan de systeemgeneeskunde gebruik maakt. Op basis van deze modellen, kunnen dokters nog meer ondersteuning bieden op maat van hun patiënten. 

Hoe past bioregulerende geneeskunde binnen deze benadering?

Bioregulerende geneeskunde gaat uit van het zelfregulerend vermogen van het menselijk lichaam en vertrekt van een ‘multi-target’-aanpak. Daarbij worden de verschillende fysiologische regelsystemen binnen een lichaam onder de loep genomen. De behandeling richt zich dan ook op meerdere behandelingspunten tegelijk. Daarmee past bioregulerende geneeskunde perfect in de holistische visie van de systeemgeneeskunde.

Bovendien zijn bioregulerende geneesmiddelen samengesteld uit voornamelijk natuurlijke bestanddelen. De concentratie ligt hoog genoeg om het zelfregulerend vermogen van het lichaam bij te sturen, maar laag genoeg om weinig tot geen bijwerkingen te hebben. Ook die aanpak is terug te vinden in systeemgeneeskunde.

Meer weten over bioregulerende geneeskunde? Ontdek hier de 4 principes.

E-book bioregulerende geneeskunde

Recente artikels

Laat een reactie achter

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Bioregulerende vs conventionele geneeskunde