Bioregulerende geneeskunde: “Doeltreffend en veilig”

Bruno Van BrandtBioregulerende geneeskunde is de brug tussen conventionele geneeskunde en homeopathie. Maar wat betekent dat precies? Bruno Van Brandt, hoofd Wetenschappelijke en Medische Ondersteuning bij Heel Belgium, doet de basisprincipes van bioregulerende geneesmiddelen uit de doeken én werpt een blik op de toekomst.

“Bioregulerende geneesmiddelen bevatten subtiele dosissen van planten en mineralen”, steekt Bruno van wal. “Die zijn net voldoende om de lichaamsprocessen bij te sturen die aan de basis liggen van een ziekte, maar veroorzaken geen bijwerkingen. Op die manier werken de geneesmiddelen doeltreffend, maar houden ze geen risico’s in.”

Wat zijn de raakvlakken met klassieke geneeskunde?

“Net zoals in de klassieke geneeskunde, vertrekt de arts of apotheker bij bioregulerende geneeskunde vanuit het ziektebeeld van de patiënt. Met welke fysieke of psychische klacht kampt hij of zij? Een klassiek geneesmiddel zal die symptomen onderdrukken. Een bioregulerend geneesmiddel stuurt daarentegen de lichaamsprocessen bij en versterkt het natuurlijke genezingsproces. Niet de symptomen, maar wel de oorzaak wordt aangepakt.”

Fabels en feiten

Waarin verschillen bioregulerende geneesmiddelen van homeopathie?

“In theorie valt bioregulerende geneeskunde onder de noemer homeopathie. Beide disciplines steunen op hetzelfde productieproces. Om de gewenste concentratie van actieve bestanddelen te bereiken, passen we verdunningsstappen toe. Maar er is een cruciaal verschil: bioregulerende geneesmiddelen zijn altijd ‘ponderabel’. Na de verdunning zijn er nog steeds duidelijke concentraties van de actieve stoffen aanwezig. Tal van bioregulerende geneesmiddelen bevatten zelfs hogere concentraties van actieve bestanddelen dan een hepatitis-vaccin.”

Dat bioregulerende middelen geen actieve bestanddelen bevatten, is dus een fabeltje?

“Inderdaad. De geneesmiddelen van Heel hebben een unieke architectuur. We gebruiken verschillende bestanddelen die het natuurlijke genezingsproces stimuleren. Voorbeelden zijn Arnica, Belladonna, Aconitum en Calendula. Heel kiest resoluut voor een ‘ponderabele’ aanwezigheid van die stoffen. De therapeutische werking ervan is al meermaals bewezen. Dat is een cruciaal verschil met niet-ponderabele middelen. Die zijn zodanig verdund dat ze geen moleculen van de actieve stof meer bevatten. Omdat beide categorieën aan de hand van verdunningen tot stand komen, vallen ze onder homeopathie. De bereidingswijze doet echter geen afbreuk van de doeltreffendheid van ponderabele middelen.”

Natuurlijk = veilig

Hoe maakt Heel die effectiviteit bekend?

“Mensen zijn steeds actiever bezig met hun gezondheid, en terecht. Maar voor een patiënt geneesmiddelen neemt, is advies door een arts of apotheker cruciaal. Beide partijen moeten dus goed geïnformeerd worden. Daarom zetten we volop om de werking van bioregulerende geneesmiddelen bekend te maken te helpen, zowel bij artsen als bij apothekers.”

Hoe zie jij het gebruik van bioregulerende geneesmiddelen evolueren?

“Positief, en dat om twee redenen. Om te beginnen vraagt het voorschrijven van een bioregulerend middel geen andere aanpak. De diagnose door een arts of apotheker bij een patiënt blijft dezelfde: namelijk op basis van een klinische benadering. Daarnaast winnen natuurlijke oplossingen aan populariteit, ook binnen de geneeskunde. De therapeutische effecten van bioregulerende geneesmiddelen staan vast. Tegelijk treden er geen bijwerkingen op, ook in combinatie met andere geneesmiddelen. Doeltreffend en veilig, dat is wat zorgverstrekkers en patiënten naar streven. En dat is precies wat Heel aanbiedt.”

Wie is Bruno Van Brandt?


• Startte in 1987 op de verkoopafdeling van Heel
• Verdiepte zich daarna in bioregulerende geneesmiddelen op het Duitse hoofdkantoor
• Deelt die kennis en expertise vandaag bij Heel Belgium en staat er aan het hoofd van de dienst Wetenschappelijke en Medische Ondersteuning

E-book bioregulerende geneeskunde

Recente artikels

Laat een reactie achter

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Zelfregulerend vermogen van het lichaamSysteemgeneeskunde