Omgaan met stress in 5 stappen

StressMaar liefst één op de drie Belgen heeft wekelijks te kampen met stress en één op de vier heeft er zelfs dagelijks last van. Of we het nu willen of niet: iedereen wordt vroeg of laat weleens met stress geconfronteerd. Je stress leren beheersen is dus de boodschap. Deze 5 stappen helpen je op weg.

 

 

Stap 1: Ban chaos uit je leven door orde te scheppen

Schep orde in de chaos. Je moet weten wat er precies op je bord ligt, wat je allemaal bezighoudt en waardoor je je zo gestrest voelt. Dat doe je het snelst door de chaos uit  je hoofd op te schrijven.

Pak pen en papier en beantwoord deze vragen:

1. Wat staat mijn geluk in de weg?
2. Wat moet ik nog allemaal doen?
3. Wat wil ik de komende dagen bereiken?
4. Als ik slechts één doel zou mogen stellen, wat zou dit dan zijn?

Door al deze zaken op te schrijven, zul je merken dat je plotseling een beter zicht krijgt op de dingen. Je kunt er nu praktischer mee omgaan. Stel je prioriteiten en check of de dingen die je nog moet doen in lijn liggen met je doelen.

Stap 2: Creëer een positieve mindset

It’s all in the mind. Om jezelf minder vatbaar te maken voor stress en regie te hebben over jouw eigen functioneren, is een positieve mindset cruciaal. Ook al lijken jouw gedachten een eigen leven te leiden, je kunt je gedachtestroom wel degelijk sturen. Hoe? Door stil te staan bij je eigen gedachten en emoties en er bewust voor te kiezen om je niet te laten beïnvloeden door negatieve gedachten.

Lichaam en geest staan altijd in verbinding met elkaar. Jouw houding ten opzichte van stress en de betekenis die je eraan geeft, hebben effect op wat er in je lijf gebeurt. Blijf geen cirkels draaien rond gevoelens van stress, maar zie het eerder als een uitnodiging om jezelf uit te dagen.

Stap 3: Breng je energiebalans in evenwicht

Stress slorpt heel wat energie op en laat ons soms uitgeblust achter. Daarom is het belangrijk om je energieniveau tijdig op te laden. Zorg voor balans tussen je draagkracht en je draaglast. Stress ontstaat namelijk wanneer de draaglast die je te verwerken krijgt groter is dan je draagkracht.

  • Draaglast is wat je moet doen en wat je energie kost;
  • Draagkracht is wat je aankan en wat je energie geeft.

Hoe groot iemands draagkracht is, verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen kunnen nu eenmaal meer stressvolle situaties aan dan andere.

Stap 4: Maak tijd voor beweging

Tijd voor bewegingMaak van sport en beweging jouw bondgenoot in tijden van stress. Fysieke inspanning leidt namelijk tot neurogenese, ofwel de aanmaak van nieuwe hersencellen. Bij matig intensief sporten (bijvoorbeeld: 30 minuten joggen) komen twee belangrijke stoffen vrij: BDNF (Brain Derived Neurotrofic Factor) en endorfine (een natuurlijke feel good drug). Beide stoffen ondersteunen de hippocampus, een gebied in je hersenen dat een belangrijke rol speelt bij de opslag van informatie in je geheugen. Daarnaast heeft de hippocampus een remmend effect op de aanmaak van het stresshormoon cortisol.

Stap 5: Relativeren kun je leren

Relativeren is voor de één een koud kunstje, voor de ander een moeilijke zaak. Als je heel lang over iets nadenkt, kun je ongetwijfeld wel dingen bedenken die fout gaan of niet lopen zoals gehoopt. Die hoge verwachtingen die je jezelf oplegt, maken dat je al stress ervaart voor je goed en wel begonnen bent.

Toch kan je leren om je stress in het juiste perspectief te plaatsen. Om te leren relativeren, moet je ‘afstand’ van het probleem nemen. Neem dus even een time-out. Ga eens in andermans schoenen staan. Hoe zou jij in zijn of haar plaats reageren? Wat speelt er? Probeer het probleem zo objectief mogelijk te benaderen en laat je zo weinig mogelijk beïnvloeden door je emoties.

Durf de dingen ook los te laten. Blijf niet eindeloos vasthouden aan het verleden en denk vooruit. Zo zet je stress om in positieve energie.

Begrijpen wat stress met je lichaam doet, kan je helpen om er beter mee om te gaan.

 

Heel Banner

Recente artikels

Laat een reactie achter

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Overspannen